Winkel

In onze kerk zijn, tijdens de openingsuren, de volgende zaken verkrijgbaar:

Boek over 400-jarige geschiedenis Doopsgezinde gemeente Aardenburg: Dopers leven.

Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Doopsgezinde gemeente te Aardenburg is een jubileumboek over de geschiedenis van onze gemeente verschenen: 
Dopers Leven –  400 jaar  Doopsgezinde Gemeente Aardenburg‘, waarin tevens hedendaagse getuigenissen verwerkt zijn van gemeenteleden over wat het voor hen betekent mennist te zijn

Als auteurs traden op de historicus André Bauwens, vice-voorzitter van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen en de journaliste Estelle Slegers Helsen, die door middel van 12 interviews de verhalen van gemeenteleden optekende.

Het boek vertelt bondig de ontstaansgeschiedenis van reformatie en radicale reformatie en hoe het doperdom in Vlaanderen, Zeeuws Vlaanderen en vanaf 1614 in Aardenburg doordong en hoe de gelovigen vervolgd werden. Maar ook hoe de dopersen zelfs na de aftocht van de Spanjaarden geplaagdwerden, tot in de 18e eeuw, door de calvinistische overheid. Ondanks dat alles, zo stellen de schrijvers “zijn ze standvastig gebleven” Ja, zelfs ondanks die tegenwerking maakten de mennisten in en rond Aardenburg tegen het midden 17e eeuw bijna de helft van de bevolking van het kleine stadje uit: 300 op 700 inwoners.

Aardenburg heeft een aantal later beroemd geworden doopsgezinde namen zien passeren in haar gemeentegeschiedenis, predikant of niet, Bijvoorbeeld de later als koopmansfamilie bekend geworden Amsterdamse familie Van Eeghen, die  via Aardenburg in de Nederlanden terecht kwam. Een telg daaruit, Christiaan Pieter werd hier eind 19e eeuw predikant en het voormalige broederschapshuis, het Van Eeghenhuis werd naar de familie vernoemd.
Maar ook had de gemeente eind 18e eeuw als beroemde voorganger de bekende oprichter van de ‘Maatschappij tot Nut van het Algemeen’: Jan Nieuwenhuizen.

Uit de interviews door de van oorsprong Vlaamse en katholieke Estelle Slegers Helsen, met negen vrouwen en drie mannen, kwam vooral naar boven dat de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg een weliswaar kleine gemeenschap is van momenteel slechts 30 leden en daarnaast nog 15 zogeheten ‘vrienden’ (of belangstellenden) maar tevens dat het “een hechte geloofsgemeenschap is, waarin samenhorigheid en vrij denken hoog in het vaandel staan.”

Dopers leven komt uit binnen de Doperse Documentaire Reeks, een serie van kleine, lokaal-historische studies, die wordt uitgegeven onder auspiciën van het Doopsgezind Documentatiecentrum van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en met steun van o.a. de DHK.

Dopers Leven : € 16,-

=========================================

Orgel CD : Menno Orgelbespeling – Jochanan van Driel.

Orgel- CD: € 10,-

===================================

Diverse handgemaakte wenskaarten. € 1,- per stuk