Schenken

Eenmalige schenking

Privé
Eenmalige schenkingen door een privépersoon zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar in het jaar waarin de gift is gedaan. Op deze wijze kan een belastingvoordeel worden behaald van maximaal 50 %. Wel dient op het geschonken bedrag 1 % van het drempelinkomen* in mindering te worden gebracht, terwijl voor de belastingen de aftrekbaarheid is beperkt tot 10 % van het drempelinkomen..

Zakelijk
Als u een B.V. hebt kunt u ook de B.V. een éénmalige schenking laten doen. Schenkingen door een B.V. zijn volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, mits deze schenkingen niet meer bedragen dan 50 % van de winst van de vennootschap en niet meer dan € 100.000,00 per jaar bedragen.

Meer informatie/contact
Voor vragen en nadere informatie over eenmalig schenken, privé of zakelijk, kunt u contact opnemen met de financieel advisaur van Doopsgezinde Gemeente Aardenburg,

D.H. Almekinders
Schorpioen 16 4501 HB Oostburg

Tel: 0117-455439 gsm: 06-39563731
E-mail:info@agroadviesalmekinders.nl

Periodieke schenking

Periodieke schenkingen zijn voor de inkomstenbelasting volledig aftrekbaar (er geldt daarvoor dus geen drempelinkomen en geen maximum voor het te schenken bedrag). Wel dient een periodieke schenking te worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
Bij een periodieke schenking verplicht u zich om gedurende minimaal vijf achtereenvolgende jaren een vast bedrag te zullen schenken. Deze verplichting kan tussentijds vervallen indien de schenker komt te overlijden en ook bij arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid van de schenker. Ook een periodieke schenking kan (zonder enige korting) leiden tot een belastingvoordeel van maximaal 50 %

Het rekeningnummer van Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is NL47 TRIO 0197 7962 57