Bijbelochtenden

Ongelovigen en gelovigen (van alle gezindten) zijn welkom om aan de hand van een Bijbeltekst hun overtuigingen en rollen te verkennen. Daarbij heeft niemand de waarheid in pacht, maar leren we van en aan elkaar. 

Lastige teksten worden niet uit de weg gegaan. We lezen aandachtig, stellen vragen aan wat er staat en aan elkaar. Zo diepen we Bijbelse en eigen dilemma’s uit.

Welkom om een keer (of vaker) mee te doen!

Meer informatie bij Johanne Boot, 0652046469 of voorganger@dgaardenburg.doopsgezind.nl

Data: Iedere eerste dinsdag van de maand.  
Tijd: Van 10.00-12.00u. 
Plaats: Gemeentekamer Doopsgezinde Vermaning Weststraat 37 Aardenburg. 
Toegang: Gratis

Data: 4 oktober, 1 november, 6 december 2023, 17 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni 2023