Onze gemeente

De Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is een open geloofsgemeenschap 
met een lange geschiedenis en met leden uit heel Zeeuws-Vlaanderen en omgeving. We komen bij elkaar in een prachtige schuilkerk uit 1636 aan de Weststraat in Aardenburg.

We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en 
hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Wij proberen elkaar in ons geloof te sterken door ervaringen uit te wisselen. Hierbij laten wij ons inspireren door Bijbelse verhalen, maar ook door andere verhalen, poëzie, kunst en muziek.

De gemeente zoekt naar de betekenis van geloven en spiritualiteit in het dagelijks leven. Wij proberen betrokken te blijven op elkaar en de wereld. Doopsgezinden hechten van oudsher meer aan praktische inzet dan aan grote woorden. Vandaar dat er in ons kerkgebouw een uitdeelpunt van de voedselbank is.

Verdeelpunt van de voedselbank Zeeuws-Vlaanderen in gemeentekamer.

Ook organiseren we een hele reeks activiteiten om mensen bij elkaar te brengen en te inspireren.

De Bijbel is voor ons een boek waarin mensen hun ervaringen met God verwoorden. We lezen de Bijbel met eerbied maar realiseren ons terdege dat dit boek door mensen geschreven is die leefden in andere tijden, in andere culturen, op plaatsen ver van hier en laten ons ook inspireren door teksten uit andere (religieuze) tradities.