Nuttige adressen

DOOPSGEZINDE VERMANING “ACHTER HET LAM”
Weststraat  37  4527BR AARDENBURG Tel: 06-16 500 350

PREDIKANT : 

Voorganger: Johanne Boot

Weststraat 35 4527BR Aardenburg
tel: 06 520 464 69   voorganger@dgaardenburg.doopsgezind.nl       

KERKENRAAD : 

Voorzitter: Mw.M.B.v.Duuren 
Wildeweg 1,  4508PN Waterlandkerkje
Tel: 0117 301 536  mail: voorzitter@dgaardenburg.doopsgezind.nl

Secretaris/Penningmeester: Mw. Conny Nortier
Vijverstraat 11, 4506AK Cadzand
tel: 0117 392 241 mail: secretaris@dgaardenburg.doopsgezind.nl

Lid: Mevr. Marijke van Sluijs – Lucasse
Jacob van Ruysdaelstraat 1, 4507 CB Schoondijke
Tel: 0117 308 489  Email: krlid@dgaardenburg.doopsgezind.nl 
(verhuur kerkzaal en gemeentekamer)

KOSTER : 

Lid: Zr. M. Beun -van Hoeve.
Gaaiperswei 203, 4527HD Aardenburg.
Tel: 0117 492 698 mail: beunap@zeelandnet.nl    

ADMINISTRATEUR / Financieel adviseur:

D.H.Almekinders  Schorpioen 16 4501HB Oostburg

tel: 06 395 637 31 mail:  info@agroadviesalmekinders.nl

BANKREKENING DOOPSGEZINDE GEMEENTE AARDENBURG :  NL47TRIO0197796257