Schenken en Nalaten

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan (het werk van) de doopsgezinde geloofsgemeenschap en het in stand houden van het doopsgezinde gedachtengoed? Dan wijzen we u graag op de (belastingvriendelijke) mogelijkheden om een schenking te doen (eenmalig of periodiek), of om na uw overlijden een bedrag na te laten.

Met zo’n schenking maakt u het mogelijk dat Doopsgezinde Gemeente Aardenburg haar werk kan doen. Daarbij valt te denken aan het verzorgen van diensten, pastoraat, jeugdwerk, gemeente-opbouw, noodhulp, inzet in de samenleving en het zoeken naar nieuwe wegen om de boodschap van vrede en gerechtigheid vorm te geven. Zonder schenkingen zou al dit werk niet goed mogelijk zijn.

De belastingdienst heeft Doopsgezinde Gemeente Aardenburg aangemerkt als “goed doel” (ANBI). Dit heeft tot gevolg dat zij geen enkele belasting hoeft te betalen over hetgeen zij als schenking of uit een nalatenschap ontvangt. Maar ook voor degene die de schenking doet zijn er belastingvoordelen. Deze voordelen zijn afhankelijk van de wijze waarop een schenking plaatsvindt.

Het rekeningnummer van Doopsgezinde Gemeente Aardenburg is NL47 TRIO 0197 7962 57